Εθνική Βιβλιοθήκη

Εθνική Βιβλιοθήκη

Ολοκληρωμένη το 1902, αυτό το λαμπρό νεοκλασικό μνημείο του γραπτού λόγου κάποτε στέγαζε πάνω από 2 εκατομμύρια βιβλία και χειρόγραφα (συμπεριλαμβανομένων χειρόγραφων αποδόσεων του έργου του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα). Η συλλογή σήμερα έχει βρει νέα στέγη στο υπερσύγχρονο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά το Βαλλιάνειο κτίριο εξυπηρετεί ακόμα το κοινό ως αναγνωστήριο. 

Σύμβολο οπτικής αναπηρίας - Μάτι

Πληροφορίες

  • Το συγκεκριμένο κτίριο είναι ανοιχτό μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες.
  • Τα κεντρικά της Εθνικής Βιβλιοθήκης έχουν πλέον μεταφερθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ένα μέρος πλήρως προσβάσιμο, με οδηγούς όδευσης, ομιλούντα ασανσέρ και βιβλιοθήκη με ομιλούντα βιβλία, εκτυπωτές braille και μεγεθυντή κειμένων.