Πεζόδρομος Ερμού

Πεζόδρομος Ερμού – εμπορικό κομμάτι

O πεζόδρομος της Ερμού είναι το πετράδι του στέμματος για την εμπορική δραστηριότητα της Αθήνας. Εκατέρωθέν της βρίθει από εμπορικά μεγάλων εταιρειών, συνοικιακά καταστήματα και μερικά ιδιαίτερα αξιόλογα μέρη για φαγητό.